Prawidłowo oznaczony przelew powinien zawierać w tytule:

Imię i Nazwisko dziecka oraz szkołę i klasę oraz miesiąc.

 

Np. Jan Kowalski Sp. nr 4 Gliwicach.

Klasa Va. Opłata za wrzesień.

 

Numery rachunków bankowych:

 

Szkoła Społeczna w Gliwicach:

21 2490 0005 0000 4500 8466 0727

 

Przedszkole w Taciszowie, Bycinie

83 2490 0005 0000 4600 6985 5131

Telefon

533 814 730 - Manager - Justyna Pukowiec-Filary

536 956 108 - Właściciel -  Maja Geringer-Kopczowska

Email

biuro.awarto@gmail.com

Adres

Robotnicza 4, 44-100 Gliwice